بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتتعداد جلساتشهریه (ریال)ثبت نام
1بادی میک 1ش3ش 12-13
بادی میک اندرزگو سوگل
1401/03/03یکشنبه 12:00 تا 13:00,سه شنبه 12:00 تا 13:0086,500,000
2بادی میک شنبه چهارشنبه 15-16
بادی میک شهرک سوگل
1401/03/04شنبه 15:00 تا 16:00,چهارشنبه 15:00 تا 16:0086,500,000
3بادی میک شنبه چهارشنبه 20-21
بادی میک شهرک سوگل
1401/03/04شنبه 20:00 تا 21:00,چهارشنبه 20:00 تا 21:0086,500,000
4بوتی 1ش3ش 11-12
بوتی اندرزگو سوگل
1401/03/03یکشنبه 11:00 تا 12:00,سه شنبه 11:00 تا 12:0086,500,000
5بوتی ش4ش 16-17
بوتی شهرک سوگل
1401/03/04شنبه 16:00 تا 17:00,چهارشنبه 16:00 تا 17:0086,500,000
6تورک ترم1 یکشنبه 13-14
تورک ترم1 ساناز
1401/04/05یکشنبه 13:00 تا 14:0057,500,000
7قسطی حرکتی
قسطی حرکتی
1401/01/01شنبه 09:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:0053,750,000
8قسطی ورزشی
قسطی ورزشی
1401/01/01شنبه 09:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:0083,250,000
9هیلز ترم1 سه شنبه 13-14
هیلز ترم1 ساناز
1401/04/07سه شنبه 13:00 تا 14:0057,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان