بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتتعداد جلساتشهریه (ریال)ثبت نام
1اربن دنس یکشنبه 17-18ترم2
اربن ساناز ترم2
1399/08/11یکشنبه 17:00 تا 18:0054,500,000
2اسپلیت سه شنبه پنجشنبه11-12
اسپلیت شهرک ستاره
1399/08/06سه شنبه 11:00 تا 12:00,پنجشنبه 11:00 تا 12:0084,000,000
3اسپیلیت شنبه پنجشنبه18-19
اسپلیت اندرزگو/ستاره
1399/08/06شنبه 18:00 تا 19:00,پنجشنبه 18:00 تا 19:0084,000,000
4استرچنگ شنبه دوشنبه16-17اندرزگو
استرچنگ ستاره اتدرزگو
1399/08/06شنبه 16:00 تا 17:00,دوشنبه 16:00 تا 17:0084,000,000
5انعطاف یکشنبه.سه شنبه11-12
انعطاف شهرک_نگار
1399/08/06یکشنبه 11:00 تا 12:00,سه شنبه 11:00 تا 12:0084,000,000
6بادی میک 1ش3ش12-13
بادی میک سوگل اندرزگو
1399/08/06یکشنبه 12:00 تا 13:00,سه شنبه 12:00 تا 13:0084,000,000
7بادی میک دوشنبه و چهارشنبه12-13
بادی میک بهار/اندرزگو
1399/08/07دوشنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:0084,000,000
8بادی میک شنبه دوشنبه20-21
بادی میک شهرک سوگل
1399/08/12شنبه 20:00 تا 21:00,دوشنبه 20:00 تا 21:0084,000,000
9بوتی 1ش3ش 11-12اندرزگو
بوتی اندرزگو/سوگل
1399/08/06سه شنبه 11:00 تا 12:00,یکشنبه 11:00 تا 12:0054,000,000
10بوتی شنبه چهارشنبه19-20
بوتی سوگل شهرک
1399/08/17شنبه 19:00 تا 20:00,چهارشنبه 19:00 تا 20:0084,000,000
11تورک یکشنبه 18-19ترم2 بهناز
تورک ترم2 بهناز
1399/08/11یکشنبه 18:00 تا 19:0054,500,000
12خصوصی حرکتی
خصوصی
1399/07/01شنبه 12:00 تا 20:00,چهارشنبه 12:00 تا 20:0014,500,000
13رگتون دوشنبه17-18ترم3
رگتون ترم3 شیما
1399/08/12دوشنبه 17:00 تا 18:0054,500,000
14رگتون شنبه 15-16ترم1
رگتون ترم1 ساناز
1399/08/10شنبه 15:00 تا 16:0054,500,000
15ساعت شنی 1ش3ش 13-14
ساعت شنی اندرزگو سوگل
1399/08/11یکشنبه 13:00 تا 14:00,سه شنبه 13:00 تا 14:0084,000,000
16ساعت شنی 2ش4ش19-20
ساعت شنی اندرزگو بهاره
1399/08/05شنبه 19:00 تا 20:00,چهارشنبه 19:00 تا 20:0084,000,000
17ساعت شنی آنلاین شنبه چهارشنبه18-19
ساعت شنی آنلاین سوگل
1399/08/07شنبه 18:00 تا 19:00,چهارشنبه 18:00 تا 19:0082,000,000
18سالسا سه شنبه 17-18ترم3
سالسا ترم3 ساناز
1398/08/07سه شنبه 17:00 تا 18:0054,500,000
19عربی پنجشنبه16-17اندرزگو
عربی اندرزگو
1399/08/16پنجشنبه 16:00 تا 17:0054,500,000
20عربی سه شنبه 19-20
عربی یاسمن
1399/08/13سه شنبه 19:00 تا 20:0054,500,000
21هیلز آنلاین ترم1 سه شنبه 16-17
هیلز آنلاین ترم1 تانیا
1399/08/13سه شنبه 16:00 تا 17:0053,000,000
22هیلز آیدا چهارشنبه15-16 اندرزگو
هیلز اندرزگو آیدا
1399/08/07چهارشنبه 15:00 تا 16:0054,500,000
23هیلز دوشنبه 7-8 ترم6
هیلز ترم6تانیا
1399/08/05دوشنبه 19:00 تا 20:0054,500,000
24هیلز سه شنبه18-19ترم2
هیلز ترم2تانیا
1399/08/06سه شنبه 18:00 تا 19:0084,500,000
25هیلز شنبه19-20 اندرزگو ترم1
هیلز اندرزگو آیدا
1399/08/10شنبه 19:00 تا 20:0054,500,000
26هیلز یکشنبه 19-20ترم9
هیلز ترم9 ساناز
1399/08/11یکشنبه 17:00 تا 18:0054,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان