بستن

ورزشی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتتعداد جلساتشهریه (ریال)ثبت نام
1اربن ترم1 یکشنبه 15-16
اربن ترم1 ساناز
1400/05/17یکشنبه 15:00 تا 16:0056,000,000
2اریال سیلک شنبه دوشنبه13-14
اریال سیلک شهرک نگار
1400/04/14شنبه 13:00 تا 14:00,دوشنبه 13:00 تا 14:0088,000,000
3استرچینگ 2ش4ش 12-13
استرچینگ شهرک ستاره
1400/04/08دوشنبه 12:00 تا 13:00,چهارشنبه 12:00 تا 13:0085,000,000
4استرچینگ شنبه دوشنبه10-11
استرچینگ شهرک نگار
1400/05/09شنبه 10:00 تا 11:00,دوشنبه 10:00 تا 11:0085,000,000
5بادی میک 1ش3ش 12-13
بادی میک اندرزگو سوگل
1400/05/10یکشنبه 12:00 تا 13:00,سه شنبه 12:00 تا 13:0085,000,000
6بوتی 1ش3ش 11-12اندرزگو
بوتی اندرزگو سوگل
1400/05/10یکشنبه 11:00 تا 12:00,سه شنبه 11:00 تا 12:0085,000,000
7بوتی 1ش3ش20-21
بوتی اندرزگو سوگل
1400/05/10یکشنبه 20:00 تا 21:00,سه شنبه 20:00 تا 21:0085,000,000
8بوتی 2ش4ش 18-19
بوتی بهاره اندرزگو
1400/05/13دوشنبه 18:00 تا 19:00,چهارشنبه 18:00 تا 19:0085,000,000
9ساعت شنی دوشنبه چهارشنبه ۱۳_۱۴
ساعت شنی اندرزگو بهاره
1400/05/11دوشنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:0085,000,000
10عربی فیوژن شنبه 20-21
عربی فیوژن یاسمن
1400/05/09شنبه 20:00 تا 21:0056,000,000
11لایو ورزشی سوگل 13-14
لایو ورزشی سوگل
1400/05/09شنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:0083,000,000
12هیلز چهارشنبه17-18ترم4
هیلز ترم4تانیا
1400/05/13چهارشنبه 17:00 تا 18:0056,000,000
13هیلز دوشنبه 13-14ترم8
هیلز ترم8تانیا
1400/05/08دوشنبه 13:00 تا 14:0086,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان