بستن

ورزشی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتتعداد جلساتشهریه (ریال)ثبت نام
1اربن سه شنبه ترم یک ۱۹_۲۰
اربن ترم یک ساناز
1400/02/28سه شنبه 19:00 تا 20:0056,000,000
2اریال سیلک شنبه دوشنبه 13_14
اریال سیلک نگار شهرک
1400/02/29شنبه 13:00 تا 14:00,دوشنبه 13:00 تا 14:0008,000,000
3اریال سیلک شنبه دوشنبه ۱۲_۱
اریال سیلک نگار شهرک
1400/02/29شنبه 12:00 تا 13:00,دوشنبه 12:00 تا 13:0088,000,000
4اسپیلیت دوشنبه چهارشنبه 14-15
اسپیلیت اندرزگو ستاره
1400/02/22دوشنبه 14:00 تا 15:00,چهارشنبه 14:00 تا 15:0085,000,000
5استرچینگ دوشنبه چهارشنبه16-17
استرچینگ اندرزگو ستاره
1400/02/15دوشنبه 16:00 تا 17:00,چهارشنبه 16:00 تا 17:0085,000,000
6انعطاف شنبه دوشنبه ۱۰ _۱۱
انعطاف شهرک نگار
1400/02/27شنبه 10:00 تا 11:00,دوشنبه 10:00 تا 11:0085,000,000
7بادی میک آنلاین شنبه چهارشنبه 13-14
بادی میک آنلاین سوگل
1400/02/25شنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:0083,000,000
8بادی میک دوشنبه چهارشنبه 11-12
بادی میک اندرزگو بهاره
1400/02/22دوشنبه 11:00 تا 12:00,چهارشنبه 11:00 تا 12:0085,000,000
9بادی میک شنبه دوشنبه چهارشنبه 18-19
بادی میک سوگل شهرک
1400/02/25شنبه 18:00 تا 19:00,دوشنبه 18:00 تا 19:00,چهارشنبه 18:00 تا 19:0085,000,000
10بادی میک شنبه دوشنبه چهارشنبه ۱۵-۱۶
بادی میک سوگل شهرک
1400/02/25شنبه 15:00 تا 16:00,دوشنبه 15:00 تا 16:00,چهارشنبه 15:00 تا 16:0085,000,000
11بوتی آنلاین شنبه چهارشنبه 12-13
بوتی آنلاین سوگل
1400/02/25شنبه 12:00 تا 13:00,چهارشنبه 12:00 تا 13:0083,000,000
12بوتی دوشنبه چهارشنبه ۱۲-۱۳
بوتی بهاره اندرزگو
1400/02/22دوشنبه 12:00 تا 13:00,چهارشنبه 12:00 تا 13:0085,000,000
13بوتی دوشنبه چهارشنبه ۱۸-۱۹
بوتی بهاره اندرزگو
1400/02/22دوشنبه 18:00 تا 19:00,چهارشنبه 18:00 تا 19:0085,000,000
14بوتی شنبه دوشنبه چهارشنبه 16-17
بوتی شهرک سوگل
1400/02/25شنبه 16:00 تا 17:00,چهارشنبه 16:00 تا 17:00,دوشنبه 16:00 تا 17:0085,000,000
15بوتی شنبه دوشنبه چهارشنبه 19-20
بوتی سوگل شهرک
1400/02/25شنبه 19:00 تا 20:00,دوشنبه 19:00 تا 20:00,چهارشنبه 19:00 تا 20:0085,000,000
16بوتی یکشنبه سه شنبه ۱۱-۱۲
بوتی سوگل اندرزگو
1400/02/21یکشنبه 11:00 تا 12:00,سه شنبه 11:00 تا 12:0085,000,000
17بوتی یکشنبه سه شنبه ۱۶_۱۷
بوتی بهاره شهرک
1400/02/28یکشنبه 16:00 تا 17:00,سه شنبه 16:00 تا 17:0085,000,000
18تورک ترم ۱ دوشنبه ۱۷_۱۸
تورک ترم ۱ بهناز
1400/02/27دوشنبه 17:00 تا 18:0056,000,000
19خصوصی
خصوصی
1399/12/0116,000,000
20رگتون دوشنبه ۱۶_۱۷ ترم ۷
رگتون ترم ۷ ساناز
1400/02/27دوشنبه 14:00 تا 15:0056,000,000
21ژیمناستیک 2ش4ش11-12
ژیمناستیک شهرک ستاره
1400/02/22دوشنبه 11:00 تا 12:00,چهارشنبه 11:00 تا 12:0086,000,000
22ژیمناستیک شنبه پنج شنبه ۱۷-۱۸
ژیمناستیک ستاره اندرزگو
1400/02/25شنبه 17:00 تا 18:00,پنجشنبه 17:00 تا 18:0086,000,000
23ساعت شنی دوشنبه چهارشنبه 19-20
ساعت شنی اندرزگو بهاره
1400/02/22دوشنبه 19:00 تا 20:00,چهارشنبه 19:00 تا 20:0085,000,000
24ساعت هیت(HIIT)آنلاین شنبه جهارشنبه 10-11
ساعت هیت آنلاین سوگل
1400/02/25شنبه 10:00 تا 11:00,چهارشنبه 10:00 تا 11:0083,000,000
25سالسا استایلینگ ترم1 شنبه 20-21
سالسا ترم1 ساناز
1400/02/04شنبه 20:00 تا 21:0056,000,000
26هیت شنبه جهارشنبه 17-18
هیت شهرک سوگل
1400/02/25شنبه 17:00 تا 18:00,چهارشنبه 17:00 تا 18:0085,000,000
27هیت یکشنبه سه شنبه ۱۳-۱۴
هیت سوگل اندرزگو
1400/02/2685,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان